01-11-2017 14:53 | Door: Chris Thijssen

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio. De ondertekening is volgens de partijen een belangrijke stap naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden.

De provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam verenigden zich begin dit jaar in de Warmtealliantie Zuid-Holland. Zij stelden het plan op voor de Warmtelevering Leidse Regio (WLR), waarbij restwarmte uit de Rotterdamse havens wordt geleverd aan huishoudens, tuinders en bedrijven in de regio Leiden.

Die warmte wordt nu nog voor een groot deel ‘weggegooid’. Door de restwarmte te gebruiken, kan aardgas worden vervangen en wordt de uitstoot van broeikassen verlaagd. De Warmtealliantie ziet voldoende kansen om circa 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied in de regio aan te sluiten op een regionaal warmtesysteem. Daarmee wordt naar verwachting op jaarbasis ruim 1 miljoen CO2-reductie bereikt.

Duurzame warmte

Voor het transport van de warmte wordt een warmtetransportleiding aangelegd. In de verdere uitwerking van de warmtetransportleiding door Warmtebedrijf Rotterdam wordt in samenwerking met Warmtealliantie Zuid-Holland gekeken naar mogelijke kansen voor aansluitingen van andere projecten of bedrijven langs het tracé van Rotterdam naar Leiden.

De ambitie is om bestaande leidingen uiteindelijk te bundelen in een grootschalig, open netwerk in Zuid-Holland. Deze aanpak bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Met warmte uit de industrie in de haven van Rotterdam, aangevuld met geothermiebronnen en biogas, streeft de Warmtealliantie Zuid-Holland naar eigen zeggen naar een brede inzet van verschillende bronnen.

Bron: Provincie Zuid-Holland | Foto: Shutterstock.com