10-07-2012 12:59 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In Groot-Brittannië wordt gezocht naar de beste oplossing voor het verwerken van nucleair afval. Er ligt honderd ton nucleair afval klaar om verwerkt te worden.

Uit een studie van reactorbouwer GE-Hitachi blijkt dat de komst van een snelle verwerkingsreactor, genaamd Prism, geloofwaardig en commercieel haalbaar is. Volgens het bedrijf moet de Prism speciaal gebruikt worden om de grote hoop radioactief afval te verwerken tot brandstoffen, niet voor ander doeleinden. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de Britse Nuclear Decommissioning Authority (NDA), een adviesorgaan van de overheid.

De NDA zag eerst niets in snelle reactoren, omdat ze commercieel onhaalbaar zouden zijn. GE-Hitachi probeert met de studie te bewijzen dat de komst van zo’n reactor wél haalbaar is. De Amerikaans-Japanse onderneming wil dat de reactor privaat bezit wordt, maar dat de overheid wel betaalt voor elke ton verwerkt afval. Er zijn echter geen gedetailleerde kosten bekendgemaakt. Ook niet over de bouw van de reactor.

Gevaarlijk

De honderd ton radioactief afval wordt als zeer gevaarlijk gezien. Daarom heeft de Britse overheid besloten tot de bouw van een nieuwe reactor, die dit afval op de beste manier kan verwerken. Verschillende bedrijven kwamen met initiatieven, waarvan uiteindelijk één als haalbaar werd geacht: een verwerkingsreactor die het afval omzet naar MOX-brandstof, wat gebruikt kan worden in nucleaire reactoren.

Nu is de Prism-reactor daar als mogelijke optie bij gekomen. Deze verwerkingsreactor wordt gekoeld door vloeibaar sodium en maakt gebruik van een ander type brandstof dan gebruikelijke reactoren. Welk type wordt echter niet vermeld door The Guardian. Daarnaast is het ook onduidelijk tot wat voor soort brandstof de Prism het afval verwerkt en of de reactor minder schadelijk is dan andere verwerkingsreactoren.

Wel is duidelijk dat het alternatief van GE-Hitachi nucleair afval sneller verwerkt én dat het meer energie uit dezelfde hoeveelheden afval genereert.

Beslissing

De NDA neemt aan het einde van dit jaar een beslissing over de Prism. Vervolgens zal de autoriteit de Britse overheid adviseren over welk type verwerkingsreactor het beste gebruikt kan worden. Naar verluidt zal de verwerkingsreactor over tien jaar open gaan.

Volgens specialisten heeft Groot-Brittannië een afvalhoop waaruit voor vijfhonderd jaar energie gehaald kan worden.

Bron: The Guardian

Foto: Plinkk