24-11-2017 15:52 | Door: Hidde Middelweerd

Rijsenhout, in de gemeente Haarlemmermeer, is het eerste dorp van Nederland dat een buurtbatterij mag verwelkomen waar ook bewoners gebruik van mogen maken. Bewoners van Rijsenhout kunnen hun opgewekte zonne-energie tijdelijk opslaan in de batterij, om er op een later moment gebruik van te maken. De buurtbatterij wordt de aankomende tijd door 35 huishoudens getest.

De buurtbatterij is neergezet door lokale energieleverancier Tegenstroom en Lyv Smart Living. Liander test tijdens de pilot of de buurtbatterij in staat is om het lokale elektriciteitsnet te ontlasten op piekmomenten van vraag en aanbod. Dat meldt Liander in een persbericht.

Buurtbatterij

Met de opkomst van zonne- en windenergie wordt het elektriciteitsnet extra belast. Een batterij kan een goede manier zijn om het net te ontlasten. Op piekmomenten in energievraag en -aanbod kan de batterij immers extra stroom leveren of opslaan. Daarnaast stelt het huishoudens in staat om optimaal gebruik te maken van de duurzame energie die ze zelf opwekken.

De buurtbatterij in Rijsenhout wordt het aankomende jaar getest en gedeeld door 35 huishoudens. Een energiemanagementsysteem dat wordt geleverd door Lyv zorgt er voor dat eventuele overschotten aan opgewekte energie automatisch worden geregistreerd en opgeslagen in de buurtbatterij.

Slimme meter

Data uit slimme meters zorgt er voor dat de opgewekte zonne-energie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Zo bepaalt het energiemanagementsysteem in real-time of opgewekte zonne-energie het beste gebruikt, opgeslagen of terug geleverd kan worden.

Lees ook:

Bron & foto's: Liander