28-05-2014 07:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Adviesbureau Ecofys heeft de warmteladder ontworpen, een vergelijkingsinstrument voor warmteleveranciers. Die zijn enthousiast over de mogelijkheden.

De warmteladder van het internationale duurzaamheidsadviesbureau Ecofys is een instrument waarmee aanbieders van warmte verschillende bronnen kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld op het gebied van CO2-uitstoot, rendement, prijs en leveringszekerheid.

De warmteladder beoordeelt al deze aspecten afzonderlijk en maakt de voor- en nadelen van de warmtebron inzichtelijk. Zo kan het vanuit milieuoogpunt gunstig zijn te kiezen voor industriële restwarmte, maar de levering is onzeker en de prijsgevoeligheid groot. Het instrument is niet alleen interessant voor de leverancier. De ladder laat ook zien hoe warmtevoorzieningen nog duurzamer kunnen worden gemaakt, zegt Kees van der Leun, hoofd marketing bij Ecofys.

Een belangrijke aanleiding voor de ladder was het akkoord over de Green Deal. Verschillende Nederlandse instanties sloten daarover eerder dit jaar een overeenkomst. In de Green Deal is een toegankelijke en bruikbare lijst emissiefactoren vastgelegd. Het meetinstrument van Ecofys is daarop een aanvulling.

Hulpmiddel

De ladder is een welkom hulpmiddel, vindt Herman Exalto, directeur van warmteleverancier Eneco Warmte en Koude. “De warmteladder helpt ons bij het realiseren van een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtelevering aan onze klanten.”

Alle mogelijke warmtebronnen zijn door Ecofys langs de meetlat gelegd, van gas- en kolencentrales via warmtekracht op biomassa tot afvalenergiecentrales.

Bron: Ecofys | Foto: Upupa4me via Flickr