04-12-2017 16:03 | Door: Hidde Middelweerd

In een open brief aan staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) stellen 174 wetenschappers dat het biobrandstofbeleid van de Europese Unie op de schop moet. De wetenschappers noemen het bijmengen van voedselgewassen in brandstof een ‘schijnoplossing voor het klimaatprobleem’.

Dat meldt dagblad Trouw, dat de open brief publiceerde.

Biobrandstof

De wetenschappers noemen het huidige biobrandstofbeleid een ‘negatieve invloed op klimaat, mens, milieu en de natuur’. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk uit dat het bijmengen van biobrandstoffen juist leidt tot een verhoging van de CO2-uitstoot. Dat komt door de aanplant van gewassen in bos- en veengebieden, waardoor bosgebieden juist gekapt worden.

Duurzaamheidsvoordelen van biobrandstof zijn er volgens de wetenschappers daarom ook niet: “Het gebruik van biodiesel uit voedsel stoot gemiddeld per liter bijna twee keer zoveel CO2 uit als fossiele diesel, en het gebruik van biodiesel uit palmolie zorgt zelfs voor maar liefst drie keer zoveel CO2-uitstoot als fossiele diesel.”

Het huidige beleid in de EU op het gebied van biobrandstof leidt tot een groeiende vraag naar biobrandstoffen, stellen de wetenschappers, waardoor de vraag naar nieuwe landbouwgrond ook toeneemt. Belangrijke ecosystemen komen daardoor in gevaar. Ook zou lokale voedselproductie en voedselzekerheid onder druk komen te staan, omdat gewassen steeds vaker geproduceerd worden voor biobrandstoffen.

Europese Unie

“Het huidige EU Biobrandstofbeleid voldoet derhalve niet aan de duurzaamheidscriteria die de EU zichzelf stelt, zoals broeikasgasemissiereductie, bescherming van biodiversiteit, veengebieden, koolstofvoorraden, bodem en water, of sociale duurzaamheid”, besluiten de wetenschappers in de open brief.

De wetenschappers roepen minister Wiebes daarom op om te erkennen dat het huidige biobrandstofbeleid een negatieve invloed heeft op het klimaat, de mens en de natuur. Daarnaast willen de wetenschappers dat Europa geen gebruik meer maakt van voedselgewassen voor biobrandstof, met de hoop dat dit verankerd wordt in het Europese Duurzame Energiebeleid voor 2020-2030.

Bron: Trouw | Foto: Shutterstock.com