06-12-2017 13:30 | Door: Rianne Lachmeijer

Circa 55 procent van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Dat moet anders vindt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). En volgens Herman Vollenbergh, onderzoeker bij het PBL, is grondstoffenbelasting minder complex dan verwacht.

“Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar het belasten van eindproducten: dichtbij de consumenten. Bij milieubelasting is dat niet zo effectief. Je kunt veel beter dichter bij de bron zitten, omdat bedrijven veel meer mogelijkheden hebben om milieuschade terug te dringen,” zegt Vollenbergh.

In onderstaande podcast vertelt hijover de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval.

 

Interview: John van Schagen