06-12-2017 12:33 | Door: Hidde Middelweerd

De SDE+-regeling is wederom opengesteld. De Rijksoverheid stelt twee keer € 6 mrd beschikbaar, in het voorjaar en in het najaar. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar. De subsidie is beschikbaar voor duurzame energieprojecten omtrent wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Duurzame energie

De SDE+-regeling geldt als het belangrijkste instrument vanuit de Rijksoverheid om de doelstellingen in Energieakkoord van 2013 te behalen. Duurzame energie is in veel gevallen nog duurder dan fossiele energie. De SDE+-regeling dient om dat verschil te overbruggen.

Wind op zee

Offshore windenergieprojecten worden niet meegenomen in de SDE+-regeling, stelt de Rijksoverheid. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Daarnaast ziet de overheid een trend dat wind op zee steeds goedkoper wordt. Het ziet subsidievrije windparken dan ook als een reële optie.

Bron: Rijksoverheid | Foto: Shutterstock.com