06-12-2017 18:04 | Door: Hidde Middelweerd

De Drechtsteden willen in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om deze doelstelling te bereiken werkt de regio samen met woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven, bewoners, onderwijs, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, individuele gemeenten en de Rijksoverheid.

Ook netbeheerder Stedin is bij het ambitieuze project betrokken. Voor de netbeheerder ligt dan ook een schone taak weggelegd: stoppen met aardgas en op zoek naar alternatieven.

Lennard Seriese, gebiedsregisseur voor Stedin, in een persbericht: “Dit is een prachtig project met een enorm draagvlak. Alle betrokken partijen voelen een drive om echt werk te maken van een energieneutrale toekomst voor de Drechtsteden. Die energieverandering vraagt wel veel van burgers, bedrijven en overheid. Voor ons betekent dat: aardgas eruit en op zoek naar alternatieven. Parallel daaraan bekijken of we die gasleidingen gaan gebruiken voor groen gas of bijvoorbeeld waterstof gelet op de bijzondere historische kern van Dordrecht.”

Energieneutraal

Begin 2018 vindt de ondertekening van de grote samenwerkingsovereenkomst plaats. Ook wordt dan een agenda gepresenteerd, om de plannen in de praktijk te brengen.

Bron: Stedin | Foto: Shutterstock.com