02-06-2014 15:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

EU-functionarissen stellen dat niet meer dan 7 procent van transportbrandstoffen geproduceerd mag worden uit landbouwproducten.

Tot deze conclusie kwamen de diplomaten vorige week tijdens een bijeenkomst ter voorbereiding van de vergadering van de Europese Milieuraad van 12 juni.

Voorzichtige stap

Milieu-organisaties reageren opgelucht op het voorstel, maar zijn niet te enthousiast. In een interview met EurActiv noemt Marc Herman Oliver, analist bij Oxfam, de maatregel een ‘voorzichtige stap in de goede richting.’ Hij was vooral tevreden met het feit dat er nu voor het eerst afspraken gemaakt worden op dit vlak.

In december van vorig jaar sloegen enkele Europese landen, waaronder Nederland, het voorstel nog af omdat het te weinig ambitieus zou zijn. Deze landen hebben hun verwachtingen echter bij moeten stellen en zijn nu ook akkoord met de afgesproken 7 procent.

Alternatieven

Het opwekken van energie uit landbouwproducten is omstreden. Voor deze zogeheten ‘eerste generatie biobrandstof’ is veel ruimte nodig en de productie ervan gaat vaak gepaard met ontbossing en het vernietigen van voedselproducten in ontwikkelingslanden. Andere vormen om biobrandstof te produceren zijn duurzamer maar duurder.

Om het gebruik van deze alternatieve biobrandstoffen te bevorderen stelden de ambassadeurs een niet-dwingende richtlijn op die zegt dat 0,5 procent van de transportbrandstof gewonnen moet worden uit agrarisch restafval, de zogeheten tweede generatie.

In de Europese klimaatdoelen voor 2020 staat te lezen dat 10 procent van de transportbrandstof op een duurzame manier verkregen moet zijn, met de kanttekening zo min mogelijk eerste generatie biobrandstof te gebruiken. In die context vielen de nieuwe plannen te verwachten.

Op 12 juni beslist de Europese Milieuraad over het voorstel.

Bron: EurActiv.com | Foto: Parker Knight via Flickr