07-12-2017 10:33 | Door: Hidde Middelweerd

Onderzoeksbureau Motivaction heeft, in opdracht van de Rijksoverheid, onderzoek gedaan naar de mening, houding en kennis van Nederlandse burgers over de energietransitie. In het rapport ‘Monitor Energie 1 – Meting’ staat dat ongeveer 80 procent van de Nederlanders verduurzaming van de energievoorziening belangrijk en noodzakelijk vindt.

Download het rapport hier

Het onderzoek werd uitgevoerd om inzicht te bieden in ‘kennis, houding en gedrag en onderliggende motieven onder Nederlandse burgers met betrekking tot de energietransitie in Nederland’. Hiervoor werden 2.299 Nederlanders ondervraagd, door middel van een online vragenlijst.

Energietransitie

Het merendeel van de Nederlanders vindt dat het aandeel van duurzame energiebronnen in de energiemix uitgebreid moet worden. In vergelijking met andere thema’s, zoals criminaliteit en gezondheidszorg, staat het echter laag op de agenda.

Daarnaast schatten Nederlanders het huidige duurzame energieverbruik te hoog in. De gemiddelde Nederlanders schat dit aandeel in op 22 procent, terwijl het slechts om 5 procent gaat.

Duurzame energie

Met betrekking tot de energievoorziening in Nederland vinden Nederlanders betaalbaarheid en veiligheid het belangrijkst. Toch is 38 procent van de ondervraagden bereid om meer te betalen voor energie als het uit duurzame energiebronnen komt.

De hoofdverantwoordelijkheid voor de energietransitie ligt echter bij de Rijksoverheid, stelt zeventig procent van de ondervraagden.

Bron: Motivaction | Foto: Shutterstock.com