12-12-2017 10:23 | Door: Hidde Middelweerd

Op het Energy Island Goeree-Overflakkee-congres hebben 28 partijen een waterstofconvenant ondertekend. De partijen scharen zich hiermee achter de doelstelling om economische interessante projecten op het gebied van waterstof te onderzoeken en realiseren in de regio.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland.

Waterstof

Goeree-Overflakkee wil in 2020 energieneutraal zijn. Op termijn zou dit kunnen betekenen dat het groene energie overhoudt. Tijdens het congres werd  onderzocht wat hiermee gedaan zou kunnen worden en hoe dat aangepakt moet worden.

Een overschot aan duurzame energie kan ingezet worden om waterstof te produceren. Waterstof zal een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, stelt de provincie Zuid-Holland in een persbericht: “De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.”

Om hier vorm aan te geven, ondertekenden 28 partijen op 8 december een waterstofconvenant. De partijen onderzoeken hoe waterstof ingezet kan worden in bijvoorbeeld de landbouw en scheepvaart. Daarnaast worden de economische kansen van waterstofproductie onderzocht.

Duurzame energie

Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als proeftuin voor duurzame energie. Daarom worden in de regio bijvoorbeeld zonneparken op land gerealiseerd en wordt er gewerkt aan waterstofprojecten.

Bron: Provincie Zuid-Holland | Foto: Shutterstock.com