23-01-2018 09:02 | Door: Hidde Middelweerd

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een innovatiekavel op de Noordzee, voor het testen en exploiteren van innovatieve technologieën op het gebied van windenergie. De kavel moet in 2020 verrijzen in de buurt van Borssele.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Windenergie

Marktpartijen konden een vergunning en subsidie aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de innovatiekavel. De ingediende aanvragen worden in de aankomende tijd beoordeeld door het ministerie.

De kavel moet niet alleen een hotspot voor innovatie worden; er moet ook duurzame energie opgewekt worden. Er wordt hierbij gemikt op een duurzame energiecapaciteit van 20 megawatt.

Innovatie

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, licht de innovatiekavel toe in het persbericht: “De afgelopen jaren is de kostprijs voor wind op zee spectaculair gedaald. Dat komt onder meer door schaalvergroting en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Om de dalende trend in de kostprijs door te zetten moeten nieuwe ideeën en innovaties de ruimte krijgen om zo snel mogelijk verder te ontwikkelen. Zo kunnen we de kosten voor de energietransitie beperken.”

Bekijk ook: INFOGRAPHIC: De evolutie van offshore windenergie

De innovatiekavel wordt op zee gebouwd, omdat innovatieve technologieën op die manier onder echte condities getest kunnen worden. Technologieën die hiervoor in aanmerking komen, worden beoordeeld op hun innovatieve karakter, stelt de Rijksoverheid. Daarnaast moeten de technologieën bijdragen aan een verdere kostprijsreductie van wind op zee.

Omdat de risico’s vaak hoger zijn bij dergelijke projecten, komen ze in aanmerking voor de SDE+-subsidie.

Offshore Windparken

Voor de kust van Nederland worden tot en met 2023 vijf grote offshore windparken aangelegd, zoals Hollandse Kust Zuid en Borssele. Samen met bestaande windparken zorgen die voor een totale windenergiecapaciteit van 4.500 megawatt.

Hollandse Kust Zuid toonde onlangs de neerwaarste trend aan van de kosten van windenergie. De Rijksoverheid opende een tender voor de aanbesteding van het windpark. Hierbij werd de eis gesteld dat het windpark subsidievrij tot stand moet komen. Het bedrijfsleven bleek hiertoe bereid, stelde de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid | Foto: Nick Engelfried via Flickr.com, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)