12-07-2012 12:53 | Door: Raksha Hoost

Het Duitse deel van elektriciteitsnetwerk Tennet kampt met problemen sinds de ommezwaai naar duurzame energie in Duitsland. "Tennet heeft moeite om mee te gaan in dit hoge tempo," aldus een woordvoerder.

Tennet bezit elektriciteitsnetwerken in Nederland en Duitsland. Het Duitse deel van deze stroomnetbeheerder moet de aansluiting verzorgen tussen toekomstige windparken op de Noordzee en het Duitse hoogspanningsnet. Hier is €8 mrd voor uitgetrokken door het bedrijf. De Duitse overheid vindt dit bedrag niet voldoende om aan de eisen van de aansluiting te voldoen.

Tennet heeft moeite om mee te gaan in dit hoge tempo

Pas op de plaats

Alhoewel Tennet niet genoeg geld kan vrijmaken, zegt het bedrijf niet in financiele problemen te zitten. We zijn een gezond bedrijf en kunnen de huidige investeringen aan. “We maken nu een pas op de plaats en willen in overleg bekijken hoe de verdere lasten over meer schouders kunnen worden verdeeld,” stelt een woordvoerder van Tennet.

Tot dusver kan de elektriciteitsproductie van 48 windmolens in de Noordzee niet starten zonder de aansluiting op het Duitse netwerk. Tennet kan nog geen datum geven wanneer het in staat zal zijn de koppeling van de windmolens in de Noordzee te realiseren.

Bron: ANP

Foto: mbgrigby