21-02-2018 13:37 | Door: Hidde Middelweerd

De gemeente Zwolle ziet kansen voor geothermie om de CO2-uitstoot in de regio terug te dringen. Deze duurzame warmtebron biedt kansen in Zwolle Noord. De haalbaarheid voor het aanboren van een warmtebron wordt in het aankomende half jaar onderzocht.

Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Duurzame warmte

De gemeente Zwolle heeft de doelstelling dat 25 procent van haar energieverbruik duurzaam opwekt wordt vanaf 2025. Warmte vormt een belangrijk onderdeel van de totale energievraag in Nederland, waardoor duurzame warmtebronnen zoals geothermie een aantrekkelijke optie zijn om de doelstelling te bereiken.

In Zwolle Noord kan een geothermiebron aangeboord worden. Om hier een besluit over te nemen, worden in het aankomende half jaar echter eerst een aantal dingen onderzocht. Zo wordt bepaald welke locatie binnen het zoekgebied het meest geschikt is, of het aanboren van een geothermiebron financieel haalbaar is en of er strategische partners bij het project betrokken kunnen worden.

Deze onderzoeken worden mede mogelijk gemaakt door een investering van de provincie Overijssel en een ELENA subsidie van de Europese commissie.

Geothermie

Geothermie kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een aardgasvrije samenleving. Eén geothermiebron kan jaarlijks namelijk warmte leveren voor ongeveer 10.000 woningen, stelt de gemeente Zwolle.

In Zwolle Noord kan aardwarmte gewonnen worden op een diepte van ongeveer 2.300 meter. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden om woningen te verwarmen. Inmiddels hebben drie Zwolse woningcorporaties al een intentieovereenkomst ondertekend, om toekomstige warmteafname te onderzoeken.

Lees ook:

Bron: Gemeente Zwolle | Foto: Adobe Stock