02-03-2018 09:34 | Door: Martijn van der Donk

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur, in 2016 was dit nog 15 miljard kilowattuur. Windmolens hadden hierin met 60 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met bijna 30 procent. Met zonnepanelen werd bijna 13 procent opgewekt en het aandeel van waterkracht bleef beperkt tot een half procent. Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe, van 12,5 procent in 2016 naar 13,8 procent in 2017.

Aandeel windenergie flink hoger door Gemini

Stuwende kracht achter de productiecijfers is het offshore windpark Gemini dat vanaf de tweede helft van 2016 gefaseerd in gebruik werd genomen. Het Gemini windpark bestaat uit 150 windturbines en heeft een totale capaciteit van 600 megawatt. Dit maakt het windpark, dat 85 kilometer uit de kust van Groningen gelegen is, een van de grootste windparken ter wereld.  

Wind op land

De capaciteit van de windmolens bleef in 2017 ongeveer gelijk: eind 2017 stond voor ruim 3,2 duizend megawatt vermogen op land en bijna duizend megawatt op zee opgesteld.

Zonnepanelen

Ook de productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 1,6 naar 2,1 miljard kilowattuur. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is in 2017 flink gegroeid, en wordt geraamd op ruim 2,7 gigawatt. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2017 iets gedaald. Die daling komt vooral door een verschuiving van elektriciteits- naar warmteproductie door enkele grote biomassa-installaties.

Bron: CBS | Afbeeldingen: Adobe Stock/CBS