03-07-2014 16:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De vijf oude, vervuilende Nederlandse kolencentrales mogen toch openblijven, maar moeten in 2016 voldoen aan strengere eisen.

Het rendement moet omhoog om te voldoen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Kamp dragen de gemoderniseerde kolencentrales bij aan de milieudoelstellingen van het kabinet. De milieuwinst zou even hoog zijn als bij sluiting.

In het Energieakkoord is afgesproken dat de kolencentrales op termijn dicht moeten. Het is een van de maatregelen voor een duurzame energievoorziening in 2050. Eerder stelde de waakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de gedwongen sluiting in strijd is met de Mededingingswet. De maatregel zou leiden tot hogere prijzen voor de consument.

Toch dicht

Formeel mogen de kolencentrales dus openblijven, maar de verwachting is niet dat dit gebeurt. De investeringskosten om aan de strengere normen te voldoen, zijn eenvoudigweg te hoog. Door het voorstel van Kamp is gedwongen sluiting van de baan, zoals de ACM wenst, maar gaan de vervuilende centrales toch dicht.

Volgens de bewindsman wordt de komende jaren verder ingezet op de bouw van zonnecentrales en windparken om de doelstelling te halen van 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Bron: NOS, Trouw, Z24 | Foto: Sldghmmr