08-07-2014 07:15 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Energiebedrijven die zich niet voorbereiden op decentrale, duurzame opwekking maken zichzelf overbodig.

Dat is een van de vijf lessen uit een recent onderzoek van BearingPoint, een internationaal adviesbureau. In het rapport beschrijven de auteurs vijf eigenschappen die de succesvolle energiebedrijven van 2030 bezitten.

Een van die eigenschappen is de mogelijkheid om met kleine, lokale energienetwerken om te gaan. “Het tempo van verandering versnelt in de utiliteitssector, een kapitaalintensieve industrie waar projecten van oudsher decennia doorlooptijd hadden,” aldus Roberta Bigliani, een van de coauteurs van het rapport. “Door deregulering, gedistribueerde energieproductie en nieuwe toetreders tot de markt vanuit de IT en telecom, hebben nutsbedrijven te maken met volledig nieuwe verwachtingen.”

Cruciaal daarbij gaat zijn dat energiebedrijven en netbeheerders om kunnen gaan met flexibele vraag én aanbod van stroom. Duurzame bronnen als zon en wind zijn intrinsiek variabel.

 

Overige competenties

 

De conclusies van het onderzoek rusten op een enquête en interviews met meer dan 50 nutsbedrijven in zeven landen.

De overige vier competenties die BearingPoint van belang acht zijn de toenemende rol van Big Data, virtuele energieproductie, een horizontale en open organisatiestructuur, en tot slot klantbetrokkenheid.

Bron: Consultancy.nl | Foto: Ram Joshi via Flickr.com