10-07-2014 07:15 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Verenigde Staten en China gaan kennis uitwisselen over hun schone energietechnologie. De samenwerking brengt beide landen dichter bij elkaar. De fundamentele verschillen over het klimaatbeleid blijven bestaan.

Bij de afspraken zijn diverse bedrijven en instellingen betrokken. Daarnaast deelt China zijn onderzoek naar schone kolencentrales en de VS de ervaringen met winning van olie uit CO2.

De ondertekening van het akkoord vond plaats aan de vooravond van een officieel Amerikaans bezoek van onder andere de ministers John Kerry van Buitenlandse Zaken en Ernest Moniz van Energie. Volgens Kerry moeten de afspraken tussen beide landen niet worden onderschat. De VS en China doen er volgens hem alles aan om tijdens de komende klimaatonderhandelingen tot een akkoord te komen.

 

Fondsen

 

Voor een nieuwe wereldwijde klimaatovereenkomst, die volgend jaar in Parijs op tafel moet liggen, is dat akkoord van groot belang. Daarvoor moeten beide partijen nog een aantal meningsverschillen uit de weg ruimen. Vooral de verdeling van de kosten tussen de rijke en arme landen voor emissiereductie en adaptatie, blijft een heikel punt.

China maakt zich sterk voor VN-fondsen die ontwikkelingslanden onder meer helpen zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De VS kunnen zich vinden in het principe, maar hebben bezwaar tegen de financiering ervan. China ontwikkelt zich steeds meer als een serieuze voorstander van vergaande maatregelen. Vorig jaar liet de regering in Beijing al weten zich te willen committeren aan CO2-reductiedoelstellingen.

De komende dagen spreken de bewindslieden over een groot aantal onderwerpen, waaronder klimaat, veiligheid en landbouw.

Bron: Reuters, The Raw Story | Foto: Nagyman