06-04-2018 13:00 | Door: Britt van den Elshout

Op het 100e Energieontbijt van de beweging 02025 wordt benadrukt dat sociale innovatie een voorwaarde is voor de energietransitie. Volgens 02025 moet de gehele stad bij de energietransitie betrokken worden voor een succesvol resultaat. 

02025 is een beweging die Amsterdam koploper van de energietransitie wil maken. Hun doel: geen CO2-uitstoot meer voor Amsterdam in 2025. De samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties staat bij 02025 centraal. 

Bijzondere aanpak 

De gemeente heeft een flink ontwikkelingsbudget beschikbaar gesteld dat ter beschikking staat van huurders en eigenaren voor alle panden in de stad. 02025 benadrukt dat dit geld dus niet naar enkele grote partijen in de stad gaat. Herman Wijffels, voormalig bewindvoerder van de Wereldbank, benadrukt tijdens het Energieontbijt hoe bijzonder de aanpak van Amsterdam is.

“Zodra burgers, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en de overheid samen aanschuiven aan de keukentafels, groeit de steeds grotere groep koplopers naar een peloton en dan krijgt de transitie vleugels”, aldus Herman Wijffels. “Als Amsterdam deze organische groei doorzet, met gebruik van alle technologische innovaties, dan ontstaat er een economie van overvloed.”

Projecten in Amsterdam

Amsterdam heeft afgelopen jaren al verschillende succesvolle projecten opgezet. Zo is er 15 hectare aan zonnepanelen geïnstalleerd in Amsterdam, zijn er honderden panden van aardgas af en zijn verschillende energiecoöperaties verantwoordelijk voor duizenden zonnepanelen en aandelen in windmolenparken in de Amsterdamse haven en Flevoland. Ook is er ruim 20 miljoen beschikbaar voor duurzame projecten en initiatieven. 

Lees verder:

Bron: 02025 | Foto: Adobe Stock