10-05-2018 07:00 | Door: Britt van den Elshout

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 4.215 projecten gesubsidieerd. Mede daardoor zijn de kosten voor wind op land blijven dalen.

Wat verder opvalt, is dat er in de najaarsronde veel inschrijvingen zijn gedaan voor zonne-energieprojecten, maar liefst 3.945.

Met de SDE+-subsidies levert het kabinet een bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Het ministerie ondersteunt duurzaam opgewekte energie via deze SDE+-ronde met € 6 mrd. Bijna 85 procent van dit bedrag werd besteed aan zonne- en windprojecten.

Werkwijze SDE+

De SDE+ versnelt de schaalvergroting en technische ontwikkelingen van duurzame energieopwekking. Dit zorgt ervoor dat duurzame energie steeds goedkoper wordt, waardoor er ook steeds minder subsidie nodig is.

De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit.

Soorten duurzame energie

Onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling. De projecten krijgen subsidie voor het onrendabele deel. Dat is nodig omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen.

Lees verder:

Bron: Rijksoverheid | Foto: Adobe Stock, afbeelding in tekst: Rijksoverheid