11-05-2018 15:00 | Door: Britt van den Elshout

Deze week is de bouw gestart van de eerste zonneweide van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In totaal zijn er ruim 100.000 zonnepanelen gepland op diverse locaties om de energievoorziening te verduurzamen.

Het eerste zonnepaneel is gelegd op het terrein van de rioolwaterzuivering Geestmerambacht in Warmenhuizen. In totaal worden hier 2.000 panelen geplaatst.

Klimaatneutraal in 2025

HHNK heeft een klimaat- en energieprogramma opgesteld waarbij de organisatie ernaar streeft om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat alle benodigde energie dan duurzaam moet worden opgewekt.

De focus ligt in eerste instantie op de aanleg van zonneweides op zuiveringsterreinen van het hoogheemraadschap en op innovaties in de waterketen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de productie van biogas uit slib en het terugwinnen van restwarmte. Ook kijkt HHNK naar energieopwekking uit waterkracht.

Meer zonneweides volgen snel

HHNK wil verder zonnepanelen installeren op de zuiveringslocaties Wieringermeer, Wieringen, Stolpen, Berwijk en Everstekoog. De geplande realisatie van deze locaties is eind 2018 of begin 2019. Daarnaast zijn er zonneweides op vijf andere zuiveringslocaties in voorbereiding.

Lees ook:

Bron & Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier