23-05-2018 08:30 | Door: Britt van den Elshout

In Vlaanderen moeten in 2020 alle zonnepanelen bij elkaar een minimale capaciteit hebben van 3.700 megawatt (MW). Deze doelstelling moet het gewest gemakkelijk kunnen halen, aangezien de Vlaamse daken ruimte bieden voor in totaal 57.000 MW aan capaciteit.

Dit blijkt uit een recente analyse van de zonnekaart door het Vlaams Energieagentschap. Het Agentschap zette hiervoor het vermogen van de zonnepanelen die al op de daken liggen, af tegen het potentiële vermogen van elke gemeente. Alleen de meest geschikte dakdelen werden meegenomen in de berekening.

Veel potentie voor Vlaamse daken

Vlaanderen heeft op dit moment ruim 2.500 MW aan geplaatste zonnepanelen. Dit staat gelijk aan 4,4 procent van het totale potentieel op het gebied van zonne-energie. Wanneer de doelstelling voor 2020 wordt behaald, benut Vlaanderen slechts 6,5 procent van het zonnepotentieel.

Uit de analyse blijkt dat daken van steden met een hoog aantal inwoners veel potentie hebben voor zonnepanelen. Op provincieniveau heeft West-Vlaanderen het grootste potentieel, maar is Limburg de absolute koploper als het gaat om de benuttingsgraad van de daken.

Wat is de zonnekaart?

De zonnekaart is opgesteld door het Vlaams Energieagentschap en maakt voor elk gebouw een eerste inschatting van wat zonne-energie kan opleveren. Ook Nederland kent een zonnekaart, met dezelfde insteek als die van Vlaanderen. Elke huiseigenaar kan hierop kijken hoe geschikt het dak is voor zonnepanelen of -boilers en wat de investering kan opleveren.

Lees verder:

Bron: Vlaams Energieagentschap | Foto: Adobe Stock