06-07-2018 10:29 | Door: Hidde Middelweerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil met het programma Aardgasvrije Wijken proeftuinen voor aardgasvrije wijken realiseren. De interesse in het programma blijkt groot. Maar liefst 75 gemeenten dienden plannen voor deelname in.

Met de beoogde proeftuinen hoopt het ministerie de kennis op het gebied van aardgasvrije wijken te vergroten. Het rijk stelt € 85 mln beschikbaar, voor ongeveer 20 proeftuinen/wijken.

De ingediende plannen worden in de aankomende tijd beoordeeld door een toetsingscommissie. Uiterlijk 1 oktober worden de wijken geselecteerd die mogen deelnemen. Het ministerie laat daarnaast weten dat er in 2019 wellicht weer een rijksbijdrage beschikbaar wordt gesteld voor proeftuinen omtrent aardgasvrije wijken.

Aardgasvrij

Eerder dit jaar kondigde de Rijksoverheid aan dat het de gaskraan in Groningen op termijn volledig dichtdraait. Hiermee is de zoektocht naar alternatieven voor aardgas een stuk urgenter geworden.

Verschillende gemeenten hebben daarom al plannen op de plank liggen voor de realisering van aardgasvrije wijken. Zo heeft Amersfoort de financiering voor een aardgasvrije wijk bijvoorbeeld al rond.

Lees ook:

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken | Foto: Adobe stock