13-07-2018 07:31 | Door: Hidde Middelweerd

Wetterskip Fryslân gaat 35.000 zonnepanelen plaatsen op verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Hiermee wordt 17 procent van de klimaatdoelstellingen van het waterschap bereikt.

Wetterskip Fryslân streeft ernaar om in 2020 ongeveer 40 procent van haar energiebehoefte duurzaam op te wekken.

Zonnepanelen

De 35.000 zonnepanelen hebben een prijskaartje van 15 mln en zorgen voor een CO2-reductie van 13 procent. Ze worden gedurende 2019 geplaatst. In 2020 moeten ze alle 35.000 klaar zijn voor gebruik.

Eerder maakte Wetterskip Fryslân al bekend dat het op rwzi’s in Heereveen en Leeuwarden zuiveringsslib om gaat zetten in energie.

Waterschappen

Waterschappen beschikken over veel ruimte die geschikt is voor zonnepanelen en kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit realiseert men zich ook. Eerder lieten zowel waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Amstel, Gooi en Vecht al weten tienduizenden zonnepanelen te plaatsen.

Bron: Wetterskip Fryslân | Foto: Adobe stock