25-08-2014 07:15 | Door: Cato van Hees

Exploitanten van windparken trekken € 3000 per windmolen uit ter compensatie van omwonenden. Het geld gaat in een 'omgevingsfonds' en is bedoeld voor de lokale gemeenschap.

De plannen staan in een nieuwe gedragscode van de NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie. Dat meldt de NOS op zijn website. De koepel van windenergiebedrijven wil op die manier meer draagvlak creëren. Omwonenden worden eerder in de besluitvorming betrokken en de NWEA wil hen laten meedelen in de winst. Mogelijk in de vorm van aandelen of goedkope stroom.

De compensatie bedraagt € 0,40 tot 0,50 per megawattuur opgewekte energie. Dat komt neer op een gemiddelde van € 3000 per molen. De opbrengst moet ten goede komen aan alle betrokkenen, bijvoorbeeld in de vorm van een speeltuin of natuurpark.

 

Verzet

 

Om aan de afspraken in het Energieakkoord te voldoen, moeten exploitanten tot 2020 een fors aantal windparken bijbouwen. Zowel bij projecten op land als op zee leidt dat tot verzet. Burgers zijn bang voor horizonvervuiling en een waardedaling van hun woning.

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines heeft wel deelgenomen aan de onderhandelingen, maar vindt de toezeggingen onvoldoende. Exploitanten zouden een veelvoud van dat bedrag uittrekken voor het pachten van de grond waarop de windparken staan.

De gedragscode is niet bindend. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt of bij het afgeven van een vergunning de gedragscode als bijkomende voorwaarde kan worden gesteld.

Bron: NOS | Foto: WindkoepelNOP.nl