20-07-2012 08:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In het afgelopen jaar is de wereldwijde CO2-uitstoot gestegen met 3 procent, ondanks een daling van de uitstoot per capita in de Europese Unie.

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft haar jaarlijkse rapport gepresenteerd over trends in CO2-uitstoot. Belangrijkste conclusie is dat de wereldwijde uitstoot van CO2 wederom is gestegen en wel met 3 procent. Deze toename is sterker dan de gemiddelde stijging tijdens het voorbije decennium die uitkwam op 2,7 procent.

Uitstoot EU - per capita - gedaald

In de Europese Unie is de gemiddelde uitstoot per capita met 3 procent gedaald tot 7,5 ton CO2. De uitstoot per Chinees liet daarentegen een stijging zien van 9 procent. In 2011 was een gemiddelde Chinees daarmee verantwoordelijk voor een uitstoot van 7,2 ton. Nog net iets minder dan de uitstoot van een Europeaan. En vele malen minder dan een Amerikaan die maar liefst 17,3 ton CO2 uitstoot. Een Amerikaan stoot daarmee maar liefst negen keer zoveel uit dan een Indiër.

Trendverschil

Geïndustrialiseerde landen als de Verenigde Staten, Australië en de Europese lidstaten stoten per capita dus nog steeds meer uit dan landen als China en India die nog volop aan het industrialiseren zijn. Er is echter een duidelijk verschil tussen de landen wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de uitstoot per inwoner. In de Verenigde Staten en de EU laat de uitstoot sinds 1990 een duidelijke dalende lijn zijn. De uitstoot nam in die periode met 12-18 procent af. In India groeide de uitstoot per inwoner met niet minder dan 100 procent. Een cijfer dat overigens in het niet valt bij de stijging van 227 procent per Chinees.

China absoluut grootste vervuiler

Door het grote aantal inwoners blijft China in absolute termen de grootste vervuiler met een aandeel van maar liefst 29 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De Verenigde Staten volgen met 16 procent, terwijl de Europese Unie verantwoordelijk is voor 11 procent. India neemt 6 procent voor haar rekening.

Bron: ec.europa.eu

Foto: Stefan Gara