04-09-2014 10:52 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De belangrijkste doelstelling van het Energieakkoord voor 14 procent hernieuwbare energie in 2020, wordt waarschijnlijk niet gehaald. De uitvoering verloopt stroef en de bouw van grote windparken stagneert.

Dat schrijft dagblad Trouw op basis van goed ingewijde bronnen. In oktober presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een eerste tussenrapportage. Volgens Trouw blijkt uit die Nationale Energieverkenning 2014, dat het er niet naar uitziet dat de 14 procent hernieuwbare energie in 2020 wordt gehaald. Het maximaal haalbare zou 12, 5 procent zijn of hooguit 13 procent.

Het Nationaal Energieakkoord is een jaar geleden gesloten door een groep van 40 energiebedrijven, vakbonden,  maatschappelijke organisaties en de overheid. Afgelopen juni was voorzitter Ed Nijpels van de Borgingscommissie die de voortgang bewaakt, nog gematigd positief. 'Het gaat goed. Er is sprake van een onomkeerbaar proces', zei hij toen. Wel waarschuwde hij voor obstakels, zoals het verbod op sluiting van vijf oude Nederlandse kolencentrales.

 

Tegenslag

 

De tegenslag wordt veroorzaakt door een gebrek aan realisatie van nieuwe windparken op zee. Er is pas één nieuwe locatie aangewezen, terwijl dat er veel meer zouden moeten zijn. Het duurt gemiddeld vier jaar tussen het toewijzen van een locatie en de levering van de eerste stroom. Het verzet van omwonenden tegen windparken op land en offshore installaties neemt toe. Deze week ondertekenden energiemaatschappijen en projectontwikkelaars een gedragscode waarin de inspraak van omwonenden beter is geregeld. Zij komen bovendien in aanmerking voor een vergoeding.

Het beloofde aantal van 15.000 nieuwe banen in de energiesector loopt achter bij de doelstellingen. Met name de bouw zou moeten profiteren van het Energieakkoord, maar volgens FNV Bouw verdwijnen er in de sector meer banen dan er bij komen.

Vorige week bleek al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het percentage hernieuwbare energie in Nederland in 2013 stabiel bleef op 4,5 procent vergeleken met een jaar eerder.

Bron: Trouw | Foto: Rijkswaterstaat