16-10-2018 07:32 | Door: Bas Joosse

Een grote overstap op duurzame energie kan Egypte op termijn miljarden dollars aan investeringen per jaar opleveren, terwijl de energierekening met bijna een miljard dollar omlaag gaat. Binnen twaalf jaar kan dat al de praktijk zijn, stelt een international onderzoek.

Egypte kan volgens een onderzoek van het International Renewable Energy Agency (IRENA) meer dan de helft van de energie uit natuurlijke energiebronnen halen. Daarmee kan ook veel geld bespaard worden. Schone energie kan indirect zelfs geld opleveren, als bijvoorbeeld de levensstandaard verbetert doordat de luchtkwaliteit beter wordt en buitenlandse bedrijven daardoor meer gaan investeren.

Download het rapport

Balans

Op dit moment wekt Egypte ongeveer 3 gigawatt op uit duurzame energie. Hiervoor worden waterkracht, zon en wind gebruikt. De resterende energie komt uit fossiele brandstoffen en kernenergie. De balans moet de komende jaren verder opschuiven richting duurzame energie. 

De regering wil dat in 2022 een vijfde van alle energie duurzaam opgewekt wordt; in 2035 moet dat percentage stijgen naar 35 procent. Het land heeft door de lange kustlijnen geen gebrek aan water en wind. Jaarlijks heeft het land 3.300 tot 4.000 zonuren. Vooral in zonne-energie wordt de komende jaren flink geïnvesteerd.

Lees ook:

53 procent duurzame energie

Volgens het onderzoeksrapport kunnen de ambities van de Egyptische regering nog eerder omhoog. In 2030 kan 53 procent van de benodigde energie uit zon, wind en water komen. Daarmee is het niet meer nodig om energie op te wekken door kolencentrales of kerncentrales te gebruiken; het Egyptische energienetwerk wordt daar betrouwbaarder van, stellen de onderzoekers.

Om meer energie op te wekken, moet er wel geïnvesteerd worden in duurzame energie. IRENA becijfert dat er nu jaarlijks $ 2,5 mrd geïnvesteerd wordt in de energievoorziening, maar dat bedrag moet meer dan verdubbeld worden naar $ 6,5 mrd.  

Lagere energierekening

 Vanaf 2030 zal de energierekening met $ 900 mln per jaar afnemen, stelt het onderzoeksbureau; per saldo wordt een megawattuur energie $ 7 goedkoper. Het grootste voordeel is volgens de onderzoekers dat de luchtvervuiling afneemt. Daardoor wordt het land leefbaarder; dat levert volgens het onderzoek  vanaf 2030 jaarlijks $ 4,7 mrd op aan extra investeringen.

Lees verder: 

Bron: Irena, ceicdata. Foto: Adobe Stock