09-09-2014 16:29 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het kabinet moet de keuze voor schaliegas afwegen tegen plannen voor meer hernieuwbare energie. Dat schrijft de commissie voor de Milieueffectrapportage (MER).

De Commissie MER presenteerde dinsdag een eerste advies over de kabinetsplannen voor schaliegaswinning. De ministers Henk Kamp van Economische Zaken en Melanie Schultz-van Haegen van Infrastructuur werken aan een structuurvisie over de vraag of Nederland gaat investeren in schaliegas en zo ja: waar.

 

Hernieuwbare energie

 

De bewindslieden moeten twee verschillende scenario's uitwerken, is de kern van het advies. Die brengen de effecten van een toekomst met en een toekomst zonder schaliegas in kaart. In het ene scenario is sprake van de inzet van fossiele brandstoffen en de import ervan. Het andere scenario draait om energiebesparing en hernieuwbare energie. Dat maakt de verschillen voor alle partijen duidelijk en is volgens de commissie een serieus maatschappelijk debat mogelijk.

De commissie MER wil ook dat het kabinet duidelijk maakt hoe schaliegaswinning past in de doelstellingen voor hernieuwbare energie. In het Energieakkoord is afgesproken dat 16 procent van de Nederlandse energievoorziening in 2023 afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Nederland loopt nu al achter op die doelstellingen. Vermoedelijk moet het aandeel na 2023 nog verder omhoog. De inzet van Europese Unie bij de komende internationale klimaatonderhandelingen is 30 procent in 2030.

 

Antwoorden

 

Volgens de commissie MER moet het kabinet met het antwoord op de vraag of schaliegaswinning aan de orde is, ook meteen duidelijkheid scheppen over de locaties. Beide vragen hangen volgens de commissie nauw met elkaar samen.

In gemeenten, provincies en de buurlanden bestaan grote bezwaren tegen schaliegaswinning. Zij vrezen voor de gevolgen voor de drinkwatervoorziening en de veiligheid van omwonenden. Het kabinet besloot vorig jaar een definitief besluit uit te stellen. Minister Kamp had de commissie zelf om het advies gevraagd.

Bron: Commissie MER, nu.nl, Brabants Dagblad | Foto: pietplaat, via Flickr