17-10-2018 13:46 | Door: Bas Joosse

Balans op het energienetwerk is van cruciaal belang. Netbeheerder Tennet zette deze week een virtuele energiecentrale van Engie in om de balans weer te herstellen.

De virtuele energiecentrale bestaat uit een netwerk van assets: batterijen, noodstroomsystemen, boilers en warmtepompen die flexibel kunnen worden ingezet om de balanshandhaving op het energienetwerk weer te herstellen.  Hierbij gaat het om vermogens van minimaal 1 megawatt die snel ingezet kunnen worden om balansverstoringen op te vangen, van enkele seconden tot een kwartier.

Voor een stabiel stroomnet moet het aanbod van elektriciteit exact overeenkomen met de vraag. Een kleine verstoring zorgde er in maart van dit jaar voor dat in heel Europa digitale klokken een paar minuten achterliepen. Als het aanbod anders is dan de vraag, kan netbeheerder Tennet dit corrigeren door een beroep te doen op de externe vermogens.

Koppeling

Tennet heeft in totaal ongeveer 100 megawatt aan primair reservevermogen nodig, dat altijd beschikbaar moet zijn en binnen seconden al dient te reageren. De assets uit de virtuele energiecentrale zijn individueel te klein om in te zetten, maar door ze te koppelen, kunnen ze wel gebruikt worden.

Lees ook: Engie voegt pompen, auto’s en batterijen samen in virtuele energiecentrale

Flint

Om het potentieel van de verschillende energiebronnen te benutten, ontwikkelde Engie een eigen platform: Flexibility Integration (Flint). Flint draait sinds deze week mee in de pool van assets die het primaire reservevermogen kunnen aanvullen als het nodig is. Om mee te mogen draaien in die pool moet het vermogen minimaal 1 megawatt zijn en moet de capaciteit voor minimaal een week gegarandeerd zijn. Flint biedt een totaal vermogen van 3 megawatt en bestaat uit tien assets.

Voordelen voor bedrijven

Voor bedrijven biedt Flint een aantal voordelen. Zo wordt het risico om energie aan te bieden voor primaire reserve, kleiner. Als een aangeboden energiebron wegvalt, kan dat leiden tot boetes. Door de verschillende middelen in een pool te combineren kunnen ze elkaar aanvullen en elkaar compenseren als er één middel wegvalt. De kans op een boete wordt hierdoor verkleind. Juist dat boeterisico was volgens Engie vaak een drempel voor bedrijven om hun energiebronnen aan te bieden voor de primaire reserve.

Bron: Engie. Foto: Shutterstock