11-09-2014 16:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederland is onvoldoende voorbereid op de ingrijpende veranderingen in de toekomst. Vooral in de transitie naar een schone energievoorziening moet nog veel gebeuren.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport Balans van de Leefomgeving 2014 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De studie biedt een overzicht van de huidige kwaliteit van de leefomgeving.

De ontwikkelingen in het Nederlandse klimaat- en energiebeleid blijven achter bij de doelstellingen. Nederland wil tussen 1990, het peiljaar van de Verenigde Naties, en 2050 de emissies met minimaal 80 procent verlagen. Vanaf 2020 moet het aandeel hernieuwbare energie met 2 procent per jaar toenemen.

 

Transitiepijnen

 

Die doelstellingen zijn tot op heden niet gehaald. Het huidige verandertempo ligt te laag om die langetermijndoelen te halen. Daar ligt een grote opgave, meent het PBL. Volgens het bureau richt het Energieakkoord zich te veel op de korte termijn. De grote veranderingen die nog nodig zijn, vragen om helder beleid gericht op de langere termijn.

'Ondersteuning van de creativiteit en innovatiekracht van bedrijven en burgers is een must om schone innovatieve technologieën vanaf de eerste fase tot marktrijpe mogelijkheden te ontwikkelen.' Het PBL adviseert meer te investeren in windparken op zee en op land. Kolencentrales die niet meer passen in een CO2-arm energiesysteem of windmolens in het landschap vormen onvermijdelijk 'transitiepijnen', schrijft het PBL.

De Balans van de Leefomgeving meldt ook goed nieuws. Vergeleken met 25 jaar geleden zijn de kwaliteit van de Nederlandse lucht, het water en de bodem flink verbeterd.

Bron: PBL | Foto: PBL