06-11-2018 15:25 | Door: Bas Joosse

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) heeft vergaande plannen om een eigen warmtebron aanleggen om onderzoek te doen naar geothermie. De bron verwarmt ook meteen de campus van de universiteit.

Het idee voor de bron is al in 2008 gelanceerd door een groep studenten, die zich verenigd hebben in het Delfts Aardwarmte Project (DAP). De Raad van Bestuur van de universiteit stelt nu budget beschikbaar.

“We moeten onze modellen en theorieën controleren in een werkende geothermische put. Daarom kwamen we op het idee van een Living Lab, een geothermische put die niet alleen warm water produceert om onze gebouwen op de campus te verwarmen, maar die tegelijkertijd dient als onderzoeksinfrastructuur”, zegt Phil Vardon, universitair hoofddocent aan de afdeling Geoscience & Engineering.

15 petajoule uit geothermie

De overheid wil in 2030 15 petajoule aan energie op te wekken via geothermie. Dat komt overeen met het energiegebruik van 300.000 tot 500.000 huishoudens. In 2050 kan dat worden opgevoerd naar 50 petajoule. Om dat te kunnen doen, moeten bestaande technologieën wel op korte termijn  worden opgevoerd.

Bron

De technische universiteit onderzoekt onder andere nieuwe materialen en innovatieve manieren om ondergrondse processen in de gaten te houden. De nieuwe put kan dat onderzoek ondersteunen. “Je kunt veel doen met laboratoriumwerk en modelleren, maar op een gegeven moment moet je onderzoeken wat er daadwerkelijk in de ondergrond gebeurt”, stelt Vardon.

De bron gaat in eerste instantie gebouwen op de campus van warmte voorzien; in een later stadium kan dit wellicht worden uitgebreid naar een warmtenet in de omgeving. In het Westland zijn al diverse glastuinbouwers die gebruikmaken van een warmtenet om hun kassen te verwarmen.

Andere onderzoeken naar geothermie

Naar aardwarmte en geothermie wordt op meerdere plaatsen in Nederland onderzoek gedaan. Zo onderzoekt energiebedrijf HVC of er in het Westland water van 150 graden celsius te winnen is en willen de gemeente en provincie Utrecht de warmtevoorziening met geothermie verduurzamen.

Bron: TU Delft | Afbeelding: Adobe Stock