22-01-2019 15:59 | Door: Bas Joosse

Netwerkbeheerder Alliander investeert dit jaar ruim € 800 mln in het landelijke energienetwerk. Het bedrijf gaat lokale energieveilingen opzetten en zet ook in op het flexibel laden van elektrische voertuigen. Dit blijkt uit het jaarplan dat het bedrijf vandaag publiceerde.

Met een waarde van € 844 mln liggen de investeringen in 2019 hoger dan in 2018; vorig jaar werd namelijk € 809 miljoen geïnvesteerd.

In 2018 nam het aantal publieke laadpalen op het netwerk van Alliander flink toe: 4.350 palen stonden er aan het eind van het jaar. Begin januari 2018 waren dat er nog 3.570. Ook hernieuwbare energie zat in de lift: in 2018 leverden zon en wind voor 1 miljoen huishoudens elektriciteit. Dit jaar verwacht Alliander negentig aansluitingen te realiseren waarmee veel stroom teruggeleverd kan worden aan het energienet.

Op diverse plaatsen werkt het bedrijf dit jaar mee aan zonneparken of projecten met restwarmte. Ook wordt op een aantal plekken het energienetwerk versterkt; dit gebeurt onder andere op de Amsterdamse Zuidas, in Haarlem en in Gelderland.

Investeringen

De netbeheerder investeert vooral in Gelderland en Noord-Holland. In Gelderland pompt Alliander € 236 mln in nieuwe aansluitingen, warmtenetten en glastuinbouw. In Nijmegen organiseert het bedrijf een flexmarkt om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Dit jaar sluit het bedrijf naar schatting tachtig megawatt aan zonnepanelen aan op het energienet.

Aan Noord-Holland geeft Alliander € 254 mln uit. Rond Schiphol wordt het energienetwerk verstevigd en worden 8.000 extra woningen en datacenters gepland. In Zaandam realiseert Allianders dochterbedrijf Firan een warmtenet voor 2.000 woningen. In de Wieringermeer wordt geïnvesteerd in een windpark van honderd turbines.

Regionale energiestrategie

In 2020 moeten gemeenten en provincies hun regionale energiestrategie klaar hebben. Daarin geven ze aan hoe ze ervoor gaan zorgen dat Nederland aardgasvrij wordt. In het verzorgingsgebied van Alliander worden in onder andere Katwijk, Vlieland, Purmerend en Amsterdam proeven gedaan met het aardgasvrij maken van wijken.“Dit vereist een intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies, netbeheerders en andere betrokken partijen”, stelt Ingrid Thijssen, CEO van Alliander. De strategieën moeten wat Thijssen betreft de basis vormen voor een planmatige aanpak.

Podcast

In een podcast van DuurzaamBV Radio sprak Roelof Potters, managing director van Alliander DGO, over het aardgasvrij maken van Nederland. Luister de uitzending hieronder terug:

Bron: Alliander | Afbeelding: Adobe Stock