08-02-2019 16:07 | Door: Bas Joosse

Een grote groep woningen in Roermond wordt in de toekomst mogelijk verwarmd door een fabriek van papierproducent Smurfit Kappa. De papierproducent, gemeente Roermond en provincie Limburg ondertekenden vrijdag een intentieovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van een warmtenet.

In Roermond wordt al langere tijd gewerkt aan de oprichting van een warmtenet, onder de naam Slim Energienet Roermond (SER). Na onderzoek bleek vorig jaar dat het warmtenet technisch haalbaar is.

Restwarmte voor 2.000 woningen

Het warmtenet moet op termijn warmte en eventueel ook koude gaan leveren aan 1.200 tot 2.000 huishoudens. Later moeten ook kantoren en bedrijfsruimten worden aangesloten op het netwerk. Het energienet moet uiteindelijk een open en flexibele structuur krijgen waardoor in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld.

4,5 miljoen kilo CO2

Met de restwarmte van verpakkingsproducent Smurfit Kappa is volgens de provincie Limburg jaarlijks 4,5 miljoen kilo CO2 te besparen. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot die het gasverbruik van 1.200 huishoudens jaarlijks oplevert. SER vult met de besparing al 12,5 procent van de totale duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond in.

Perspectief

In het project werken diverse partijen samen. Naast Smurfit Kappa, Enpuls de gemeente en de provincie zijn dat Jazz City, S.I.F. Netherlands, Stichting Wonen Zuid, Strabag, Varo Energy Tank Storage en Zuyd Hogeschool.  “We zullen in de toekomst steeds meer alternatieve manieren van energie moeten gaan gebruiken. Door deze inspanning van alle deelnemende partijen, kunnen we 12,5 procent van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond invullen. Dit is een samenwerking die energie geeft”, stelt de Roermondse wethouder Rens Evers. De partijen gaan nu onderzoeken wat er nodig is aan investeringen; dit onderzoek moet in 2020 afgerond zijn.

Meer voorbeelden in Limburg

In Limburg wordt op meerdere plaatsen en meerdere manieren geïnvesteerd in de energietransitie. Op Greenport Venlo gebeurt dat bijvoorbeeld via een publiek-private samenwerking. Hiermee worden grote investeringen in  de energietransitie, zoals een warmtenet, betaalbaar.  In Geleen levert chemiebedrijf Sabic restwarmte aan woningen in de buurt.

Ook de provincie zelf ging aan de slag. Zo verduurzaamde Limburg vorig jaar het provinciehuis. 
“Verduurzaming prediken via beleid en zelf niks doen; dat kan natuurlijk niet,” zei Joyce Nelissen, directeur financiën van provincie Limburg daarover in een interview met DuurzaamBedrijfsleven.

Lees verder: Volgens planning en binnen budget: de succesformule achter een geslaagde renovatie

Bron: Provincie Limburg | Afbeelding: Adobe Stock