30-09-2014 11:17 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Onder de juiste omstandigheden kan zonne-energie in 2050 uitgroeien tot de belangrijkste wereldwijde bron van energie. Zon neemt de plaats in van alle andere bronnen, inclusief olie en gas.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De Roadmap van het Agentschap is niet zozeer een harde voorspelling, maar schetst de voorwaarden waaronder het aandeel zon zijn dominante positie kan bereiken.

Het optimisme van het Agentschap is een nieuwe steun in de rug voor de zonnesector die de afgelopen vier jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. Eind 2013 bedroeg het mondiale geïnstalleerde vermogen 137 gigawatt. Tussen 2010 en 2013 kwam er meer capaciteit bij dan in de totale veertig jaar daarvoor. Ieder dag wordt ergens ter wereld 100 megawatt bijgeplaatst.

 

Dalende kosten

 

Toch heeft zonne-energie nog steeds een klein aandeel in de totale mix, die wordt gedomineerd door fossiele brandstoffen, constateert de IEA. Wereldwijd zorgt zon voor 0,5 procent van de elektriciteitsproductie.

Naar verwachting verdubbelt de vraag naar zonne-energie tot 2022 nog iedere twee jaar. Dalende kosten en nieuwe technologie leveren een belangrijke bijdrage aan de groei. Investeringen zijn kostbaar, zegt IEA-directeur Maria van der Hoeven. Een helder overheidsbeleid is daarom een belangrijke aanjager in de sector. Als regelingen onbetrouwbaar blijken, leidt dat tot hogere kosten voor de investeerders, een hogere elektriciteitsrekening voor de consument en veelbelovende projecten die uiteindelijk niet doorgaan, zegt Van der Hoeven.

 

Betrouwbare bron

 

Het IEA verwacht op termijn een verschuiving van zonnepanelen naar systemen met thermische, of geconcentreerde zonne-energie (CSP). De combinatie van zon en hete stoom leidt tot een elektriciteitsproductie die ook in de avonduren stabiel is. Uiteindelijk verwacht het Agentschap dat zonnepanelen in 2050 zo'n 16 procent in het elektriciteitsaanbod voor hun rekening nemen en CSP 11 procent.

Wereldwijd blijft China de grootste investeerder in nieuwe zonne-energieprojecten, gevolgd door de Verenigde Staten. Thermische zonne-energie heeft volgens het IEA vooral potentie in Afrika, India en het Midden-Oosten.

Bron: IEA | Foto: USFWS Mountain-Prairie