01-04-2019 09:57 | Door: Bas Joosse

De prijzen van hernieuwbare energie en opslagbatterijen zijn het afgelopen jaar spectaculair gedaald. Dit concludeert Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in een nieuw benchmark. De kosten van opslagbatterijen zijn 35 procent gedaald.

BNEF baseert zich op de zogeheten levelized cost of electricity (LCOE). Deze vergelijkingsmethode maakt het mogelijk om de kosten van verschillende energiebronnen te vergelijken over een vastgestelde levensduur. Bij de vergelijking wordt onder andere gekeken naar bouwkosten, operationele kosten, opbrengsten en kortingen. De LCOE wordt meestal uitgedrukt in kilowattuur of megawattuur.  

De LCOE van lithium-ion batterijen daalde met 35 procent naar $ 187 per megawattuur. Bij de benchmark van 2018 lag de LCOE op $ 252 per megawattuur. Offshore wind werd eveneens fors goedkoper; de prijs daalde met 24 procent. Wereldwijd zijn er de komende jaren voor offshore wind grootse plannen. In Europa moeten twaalf nieuwe projecten voor 4,2 gigawatt aan energie zorgen. Met deze projecten is in totaal € 10,3 miljard aan investeringen gemoeid. De plannen zorgen er waarschijnlijk voor dat de kosten nog verder dalen.

Dalende prijzen

Volgens Elena Giannakopoulou, hoofd energy economics bij de onderzoeksfirma, is de prijs van onshore wind, zonne-energie en offshore wind sinds 2010 fors gedaald. Onshore wind werd 49 procent goedkoper, offshore wind 56 procent en zonne-energie kostte 84 procent meer in 2010. De prijs van lithium-ion batterijen wordt vergeleken met 2012 en daalde volgens Giannakopoulou met 76 procent.

Voor onshore windenergie ligt de LCOE op $ 50 per megawattuur, voor zonne-energie wordt $ 57 berekend. In 2018 lagen deze cijfers nog respectievelijk op $ 55 en $ 67. “Als we terugkijken op dit decennium zijn er onthutsende verbeteringen geweest in het kostenplaatje van de opties met een lage CO2-uitstoot”, stelt Giannakopoulou. 

Opslagbatterijen

BNEF stelt verder dat de opslagbatterijen in combinatie met wind- en zonne-energie langzaam de concurrentie aangaan met kolen en gascentrales die gebruikt worden om energie te leveren op piekmomenten.

Zonder opslagbatterijen kunnen de zonne-energie en windenergie alleen direct gebruikt worden. Op piekmomenten moet dan worden overgeschakeld op fossiele energiebronnen. Energieleverancier Greenchoice plaatste eind vorig jaar een grote verplaatsbare opslagbatterij bij acht windmolens in de Rotterdamse haven. Met de batterij wil het bedrijf voorkomen dat de opgewekte energie verloren gaat.

Lees ook: DNV GL: ‘Markt voor energieopslag groeit, regulering blijft achter

Bron: Bloomberg New Energy Finance | Afbeelding: Adobe Stock