10-10-2014 07:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Met de transitie naar een koolstofarme economie valt de komende 20 jaar flink financieel voordeel te behalen.

Dat blijkt uit twee rapporten van het Climate Policy Initiative. Het eerste rapport, ‘Moving to a Low Carbon Economy: The Financial Impact of the Low-Carbon Transition’ vergelijkt de kosten van koolstofarme elektriciteit en transportsystemen met de huidige systemen. Het rapport constateert dat schone elektriciteits- en transportsystemen biljoenen dollars kunnen vrijmaken voor investeringen in groene energie.

Die besparingen komen voort uit het vermijden van hoge operationele kosten, gecombineerd met het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie. De lagere operationele kosten voor wind- en zonne-energie compenseren de hogere financieringskosten van deze energievormen, evenals de afschrijvingen op bijvoorbeeld kolencentrales die zouden moeten worden gesloten.

Waar voor de elektriciteitssystemen de financiële winst van de transitie eenduidig is (tot $ 1.8 bln), is dit niet het geval voor transportsystemen. De impact van een transitie naar koolstofarme transportsystemen varieert van een netto negatief effect van $ 2.5 bln tot een positief effect van circa $ 3.5 bln.

 

Financiële risico's

 

In het tweede rapport, ‘Moving to a Low Carbon Economy: The Impact of Different Policy Pathways on Fossil Fuel Asset Values’ ligt de nadruk op de risico’s van het financiële waardeverlies van bestaande fossiele brandstoffen. Een van de belangrijkste conclusies is dat overheden en de belastingbetaler het grootste risico lopen. De meeste fossiele brandstofbronnen zijn namelijk in het bezit van overheden. De waarden hiervan dalen naar verwachting met ongeveer $ 25 bln, wanneer wordt afgestapt van het gebruik van fossiele brandstoffen. Overheden dragen ongeveer 80 procent van die verliezen.

Om dit risico te minimaliseren, adviseert het rapport om te beginnen met het reduceren van het gebruik van steenkool. Dit draagt namelijk bij aan 80 procent emissiereductie, met het minste financiële risico op verliezen (12 procent).

Steeds meer rapporten evalueren de kosten en baten van de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Zo berichtten eerder ook de auteurs van het rapport ‘Better Growth, Better Climate’ dat zelfs zonder de noodzaak de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, de transitie naar een koolstofarme economie de moeite waard is.

Bron: PR Newswire, Inside Climate News | Foto: Nayu Kim via Flickr.