15-10-2014 07:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Europa moet ambitieuzere klimaatdoelen stellen en daarover bindende afspraken maken. Die oproep aan de Europese Raad is afkomstig van een groep grote Europese bedrijven.

De verklaring is onder meer ondertekend door Unilever, Philips, Ikea, ASN Bank, Interface, Eneco en Qurrent. Volgens de groep ondernemingen zijn voor de periode tot en met 2030 bindende afspraken nodig die veel verdergaan dan de Europese ambities.

In de oproep stellen de ondertekenaars dat 40 procent energiebesparing, 40 procent hernieuwbare energieopwekking en veel meer dan 40 procent CO2-reductie nodig is om klimaatverandering een halt toe te roepen. Met die inzet moet de Europese Unie volgend jaar deelnemen aan de klimaattop in Parijs. De onderhandelingen tussen de 193 VN-lidstaten moeten leiden tot een nieuw wereldwijd klimaatverdrag.

De Europese Raad, met de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie, bespreekt de doelstellingen op 23 en 24 oktober. Vooralsnog gaan de Europese klimaatvoorstellen niet verder dan 25 procent energiebesparing en 27 procent hernieuwbare energie.

 

Stevige doelen

 

Volgens directeur Marga Hoek van De Groene Zaak, een van de initiatiefnemers van de oproep, loopt de politiek loopt steeds meer achter op het bedrijfsleven.

Volgens CEO Paul Polman van Unilever is inmiddels duidelijk dat de economische kosten van niets doen hoger zijn dan de kosten van actie ondernemen. "Om van de Klimaatconferentie volgend jaar in Parijs een succes te maken, moet Europa zichzelf stevige doelen stellen op het gebied van energiebesparing en de reductie van broeikasgassen, die een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld", zegt Polman in de verklaring.

 

Leiderschap

 

Ook Interface-topman Rob Boogaard denkt dat Europa veel te weinig ambitie toont. “Bindende doelstellingen zijn niet ‘nice to have’, maar essentieel", zegt hij. "Europese politici moeten de lat hoog leggen. Net als wij dat deden in 1994, toen we bepaalden om in 2020 geen enkele impact meer te hebben op het milieu.”

Het is volgens Polman glashelder dat investeren in efficiënter gebruik van energie en in hernieuwbare energiebronnen de juiste keuze is voor bedrijven. ''Onze politici moeten nu leiderschap tonen. Van hen hebben we helderheid, vertrouwen en lef nodig, want zonder de juiste beleidskaders en politieke signalen zullen zelfs de meest vastberaden bedrijven niet het niveau halen dat nodig is om het verschil te maken.''

Bron: De Groene Zaak| Foto: Climaxi.be