14-06-2019 11:45 | Door: Bas Joosse

Een grote groep Europese multinationals wil dat de Europese Commissie het makkelijker maakt om power purchase agreements af te sluiten voor hernieuwbare energie. De afspraken zijn nodig om een kosteneffectieve energietransitie te waarborgen, stellen de 48 ondertekenaars.

Met Power Purchase Agreements (PPA’s) leggen aanbieders en afnemers van energie vast hoeveel energie er afgenomen wordt. De prijs en de periode van de overeenkomst liggen daarbij vast. Meestal gaat het om een looptijd van vijftien jaar. Energieaanbieders hebben dan zekerheid dat ze hun energie kwijt kunnen en afnemers zijn verzekerd van een vaste prijs.

De Europese lidstaten moeten voor december dit jaar in de 'National Energy and Climate Plans' aangeven hoe zij hun energiebehoefte willen invullen. Eén van de eisen is dat in 2030 minimaal 32 procent van alle energie in Europa wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. In de energieplannen die nu gemaakt worden, worden hernieuwbare PPA’s slechts in twee gevallen genoemd.

Groot potentieel

De afgelopen vijf jaar zijn er volgens de 48 ondertekenaars contracten afgesloten voor 16 gigawatt aan nieuwe hernieuwbare energie. Er zijn meer dan 150 bedrijven die 100 procent duurzame energie willen leveren. Zakelijke hernieuwbare energie biedt daarmee een kans voor bedrijven om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en competitiever te worden, stellen de ondertekenaars.

Zij willen dat Eurocommissaris voor de energie-unie Maroš Sefčovič de lidstaten aanbeveelt om regels voor PPA’s te versoepelen, “Zodat de potentie van zakelijke PPA’s gerealiseerd kan worden”, schrijven de ondertekenaars. In de Verenigde Staten is het aantal PPA's vier keer hoger dan in Europa, stellen de bedrijven.

Onder andere Amazon, Google, Facebook, Danone, Heineken, Eneco, DuPont, e-on en Orsted staan als ondertekenaars onder de oproep. Een aantal van die bedrijven neemt al deel in PPA’s. Zo sloot in 2016 een inkoopconsortium van AkzoNobel, DSM, Google en Philips een overeenkomst voor de levering van duurzame energie van de Nederlandse windparken Krammer en Bouwdokken. Dit contract maakte de aanleg van de twee windparken mogelijk. 

Variabele prijs  

In een interview met DuurzaamBedrijfsleven waarschuwde Martijn Duvoort, directeur van ingenieursbureau DNV-GL eerder al voor de invloed van hernieuwbare energie op power purchase agreements. “Straks zijn er veel meer zonneparken en windparken dan nu. Als er dán meer zon of wind is dan verwacht, dan is het overschot aan zonnestroom veel groter en dan keldert die marktprijs. Op het moment dat je voor de komende 15 jaar een hogere prijs voor die energie hebt afgesproken, dan ga je als afnemer natuurlijk het schip in."

Bron: resource-platform.eu | Afbeelding: Adobe Stock