26-07-2012 14:07 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Door dubbeltellingen van projecten die energie besparen komt het Europese doel om 20 procent energie te besparen in 2020 in het gedrang.

De Europese lidstaten hebben zichzelf ten doel gesteld hun energiegebruik in 2020 met 20 procent te verminderen. Om dit doel te behalen is de Energy Efficiency Directive (EEF) geformuleerd. Het EEF bevat voorstellen voor alle sectoren die een rol kunnen spelen bij het terugdringen van het energieverbruik met 20 procent in 2020. Het gaat hierbij om sectoren als energiebedrijven, de gebouwde omgeving en transport (optioneel).

Volgens critici zal het nieuwe beleid leiden tot een besparing van niet meer dan 15-17 procent. Men is vooral bang dat er wat betreft de energiebesparing een dubbeltelling zal ontstaan tussen lange termijn renovatie trajecten waartoe overheden zich al vrijwillig hadden gecommitteerd en verplichte energiebesparing die nu is opgelegd.

Extra inspanningen vereist

De 20 procent doelstelling wordt door verschillende partijen al gezien als een weinig ambitieus doel, waar tot nu toe ook nog eens weinig actie op werd ondernomen. In medio 2011 signaleerde de Commissie dat een continuering van het huidige beleid maar zou leiden tot een besparing van 10 procent. Om het gat tussen de ambitie en de behaalde resultaten te dichten presenteerde de Commissie de EEF. Het EEF bevat voorstellen voor alle sectoren die een rol kunnen spelen bij het terugdringen van het energieverbruik met 20 procent in 2020. Het gaat hierbij om sectoren als energiebedrijven, de gebouwde omgeving en transport (optioneel).

Volgens critici zal het nieuwe beleid leiden tot een besparing van niet meer dan 15-17 procent en daarmee tekort schieten.

Energy Efficiency Directive als compromis

Het EEF was het resultaat van een jaar lang moeizaam onderhandelen tussen het Europese Parlement, de Commissie en de Europese Raad. Al direct uitten verschillende parlementsleden en maatschappelijke organisaties hun onvrede over de inhoud en ambitie van het EEF. De richtlijn zou niet ambitieus genoeg zijn en daardoor zou de beoogde energiebesparing in 2020 niet gehaald worden.

Volgens critici zal het nieuwe beleid leiden tot een besparing van niet meer dan 15-17 procent en daarmee de richtlijn niet halen. Men is vooral bang dat er wat betreft de energiebesparing een dubbeltelling zal ontstaan tussen lange termijn renovatie trajecten waartoe overheden zich al vrijwillig hadden gecommitteerd en verplichte energiebesparing die nu is opgelegd.

Gebrek aan innovatie en nieuwe beleid

Een ander punt van kritiek is dat de nieuwe richtlijn niet zal leiden tot innovatie noch implementatie van nieuw beleid in de verschillende lidstaten. Experts zijn bang dat de lidstaten in de verleiding zullen komen om bestaande nationale energiebesparingsprogramma's te recyclen en ze te plaatsen onder de paraplu van het Energy Efficiency Directive zonder dat er nieuwe initiatieven worden genomen.

Bron: Euractive

Foto: Stephane Gaudry