11-10-2019 11:31 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Netbeheerder TenneT trekt € 215 mln uit voor extra aansluitcapaciteit op het hoogspanningsnet in Noord-Nederland. Dit maakt de weg vrij voor twee extra gigawatt aan zonne- en windparken.

Onderdeel van het project is bijvoorbeeld de aanleg van twee nieuwe hoogspanningsstations in Groningen en Drenthe. Die worden naar verwachting in 2025 opgeleverd. Daarnaast breidt de netbeheerder de capaciteit van bestaande hoogspanningsstations uit.

Duurzame energie in Noord-Nederland

Eén gigawatt aan extra capaciteit staat gelijk aan zo’n 3,5 miljoen zonnepanelen of 200 windmolens, stelt TenneT. Met de geplande extra capaciteit op het hoogspanningsnet, zorgt de netbeheerder ervoor dat geplande duurzame energieprojecten niet tegen problemen aanlopen wat betreft transport.

Ben Voorhorst, COO-TenneT, in een persbericht: "Wij willen zoveel mogelijk transportaanvragen voor zonneweides en windparken honoreren. Daarbij kijken we, gelet op de aanvragen van duurzame projecten, goed naar waar onze maatschappelijke investeringen het hardst nodig en meest efficiënt zijn. Hoe beter capaciteitsuitbreidingen van elektriciteitsnetten daadwerkelijk benut worden, hoe beter de euro van de consument wordt besteed. In totaal hebben we in het noorden nu al ruim € 1 mrd aan projecten lopen. Daar komt deze € 215 mln euro bij."

Overbelasting op het elektriciteitsnet

Netbeheerders waarschuwen al langer dat de groei in duurzame energieprojecten gepaard zal gaan met problemen op het elektriciteitsnet. Kort gezegd: het ontstaan van een duurzaam en decentraal energielandschap heeft verschillende gevolgen waar het huidige elektriciteitsnet niet op gebouwd is. Zo zullen er grotere pieken in energieaanbod ontstaan, waardoor overbelasting van het net op de loer ligt.

Liander publiceerde onlangs nog een nieuw overzicht van mogelijke knelpunten in het Nederlandse elektriciteitsnet. Enexis en TenneT waarschuwden eerder ook al voor de snelle groei van zonneparken. Een mogelijke en voor de hand liggende oplossing voor dit probleem is uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit kost echter veel tijd en geld. TenneT stelt dat de planologische voorbereiding voor nieuwe infrastructuur, zoals een nieuw hoogspanningsstations, zo’n vier tot tien jaar in beslag neemt. De bouw duurt nog eens twee jaar.

Tijdelijke maatregelen

Juist omdat uitbreiding van het net een tijdrovende klus is, zoekt TenneT ook naar tijdelijke maatregelen. We zijn op zoek naar alle mogelijke manieren om meer ruimte in het net te vinden en te realiseren”, aldus Voorhorst. Curtailment is daar een voorbeeld van, stelt TenneT. Dit houdt in dat zonneparken tijdelijk uitgeschakeld kunnen worden, op momenten dat het aanbod van duurzame energie de vraag overtreft.

Ook het aansluiten van zonneparken zonder back-up kan leiden tot extra capaciteit. Hierbij wordt de aanwezige reservecapaciteit op het net ingezet voor extra duurzame energiecapaciteit. De toezichthouder ACM moet hier echter wel ontheffing voor verlenen; momenteel is deze maatregel niet toegestaan.

Foto: Adobe Stock