14-11-2014 16:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De milieu-economische indicatoren voor 2013 zijn niet rooskleurig. De uitstoot van broeikasgassen per euro bruto binnenlands product steeg opnieuw.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd heeft. In de industrie en bij elektriciteitsbedrijven daalden de emissies, maar in de landbouw, de dienstverlening en bij huishoudens steeg de uitstoot juist. De emissie-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp), is hierdoor voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen.

De uitstoot van verzurende stoffen nam in 2013 voor het eerst in jaren toe. Zowel het energieverbruik als het verbruik van leidingwater voor economische activiteiten bleef min of meer stabiel.

De inkomsten uit milieubelastingen stegen met 1,7 procent in 2013 . Dit kwam volgens het CBS vooral door de introductie van de zogenaamde ‘opslag duurzame energie’ als onderdeel van de energiebelasting.

De werkgelegenheid in de duurzame energiesector steeg fors, terwijl de werkgelegenheid voor Nederland als geheel afnam. Met name activiteiten voor wind op zee, installatiewerkzaamheden van zonnepanelen en werk ten behoeve van elektrisch transport leveren steeds meer banen op.

Bron: CBS | foto: Radio Nederland Wereldomroep, via Flickr