31-07-2012 11:10 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Ondernemingen kunnen vanaf 1 augustus 2012 subsidie aanvragen om het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen en biodiversiteit te bevorderen.

De regeling is ontstaan uit een Green Deal die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft gesloten met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering.

Met het subsidiegeld kunnen ondernemingen pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. De subsidie kan oplopen tot €500.000 per project. In totaal is er €2,5 mln beschikbaar voor de projecten.

Voorwaarden

Ondernemingen streven met behulp van de subsidie naar ’No Net Loss’, geen negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen. Om in aanmerking te komen moet een onderneming wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie zijn afkomstig uit onder andere de sectoren agrofood, tuinbouw en toerisme.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een bedrijf samenwerken met een NGO. NGO’s dragen bij aan het project door het aanleveren van specifieke inhoudelijke kennis en het vergaren van informatie.

Er mag alleen subsidie worden aangevraagd voor projecten die als doel hebben het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op te nemen in de strategie en bedrijfsvoering. Bovendien moet dit leiden tot een herstel én een blijvende reductie van de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen.

BEE

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie is begin 2011 opgericht op initiatief van VNONCW, MKB Nederland, LTO Nederland en IUCN Nederland.

De BEE moet het bedrijfsleven meer bewust maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel maken van het bedrijfsbeleid van duurzaam ondernemen.

De aanvraag moet uiterlijk 26 september 2012 door Agentschap NL ontvangen zijn.

Bron: Rijksoverheid

Foto: mindfulness