20-11-2014 07:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Duitse chemiebedrijf Sunfire produceert synthetische brandstoffen uit water en CO2. In Dresden is een eerste proeffabriek geopend.

Het productieproces Power-to-Liquids van Sunfire lijkt op dat van Power-to-Gas. Water wordt via elektrolyse omgezet in waterstofgas. Het waterstofgas reageert met afgevangen CO2 tot een synthetische brandstof. In dit geval betreft het echter geen methaangas maar een vloeibare brandstof.

Net als biodiesel of bio-ethanol worden deze synthetische brandstoffen bijgemengd in diesel en benzine. Het door Sunfire geproduceerde alternatief kan deze fossiele brandstoffen overigens ook volledig vervangen.

 

Power-to-Liquids

 

Het chemische productieproces is energie-intensief. Net als in het Power-to-Gas concept wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van overschotten aan hernieuwbare elektriciteit. Sunfire’s Power-to-Liquids proces fungeert als een opslagmethode voor stroom uit wind en zon.

De synthetische brandstoffen van Sunfire zijn in te passen in de bestaande distributie-infrastructuur voor fossiele brandstoffen. De geproduceerde diesel en kerosine is direct geschikt voor auto’s, schepen en vliegtuigen.

Chemisch gezien is de geproduceerde brandstof identiek aan conventionele brandstoffen. Bij verbranding komt CO2 vrij. Toch zijn de met Power-to-Liquids geproduceerde brandstoffen CO2-neutraal. Het broeikasgas is eerder bij de productie opgenomen als grondstof.

Bron: Energypost | Foto: Rongy Benjamin, via Flickr