20-11-2014 07:15 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Turkije kan zijn doelstellingen voor energieonafhankelijkheid bereiken met hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit een white paper van Bloomberg New Energy Finance.

Turkije heeft zichzelf hoge doelen gesteld op het gebied van energieonafhankelijkheid. Het land wil de import van aardgas uit het buitenland afbouwen.

De huidige strategie is gericht op steenkool als belangrijkste energiebron, aangevuld met hernieuwbare energiebronnen. Toch blijken de kosten bij een groter aandeel hernieuwbare energie ongeveer even hoog, blijkt uit de analyse van BNEF. Voor een energiezekerheid op basis van steenkool zijn tot 2030 investeringen nodig van zo'n $ 400 mrd. Een strategie voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie zou $ 406 mrd kosten.

 

Scenario's

 

De onderzoekers gaan er vanuit dat de vraag naar elektriciteit in Turkije tot 2030 ieder jaar met 5 procent toeneemt. Bij de huidige overheidsstrategie daalt het gebruik van aardgas en neemt het steenkoolverbruik toe. De CO2-uitstoot stijgt in die periode met 86 procent, bijna een verdubbeling.

Het alternatief voorziet in uitbreiding van hernieuwbare bronnen als wind, zon en waterkracht, die de groeiende vraag naar stroom in het land moeten dekken. In dit scenario is de verwachte daling van elektriciteitsprijzen meegenomen. De CO2-uitstoot is in 2030 nauwelijks gestegen en Turkije is minder gevoelig voor fluctuerende grondstoffenprijzen.

De samenstellers erkennen dat Turkije de huidige uitbreidingsplannen moet versnellen, maar de doelstellingen zijn haalbaar. Voor Turkije is een schonere energiemix mogelijk, zegt Michael Liebreich, voorzitter van de adviesraad van BNEF.

Bron: BNEF, CleanTechnica | Foto: Statkraft, Waterkrachtcentrale Cakit