10-07-2020 14:05 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De eerste zes maanden van dit jaar nam de productie van duurzame energie met 16 procent toe. Die toename komt voornamelijk op het conto van zonne- en windenergie. De groei van energie uit biomassa was beperkt.

Dat blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl. De stevige voorjaarsstormen zorgden ervoor dat windmolens op land 30 procent meer elektriciteit opwekten. Groene stroom uit wind op zee groeide met 10 procent. Door het stijgende aantal zonnepanelen en het grote aantal zonne-uren nam de hoeveel zonne-energie met 60 procent toe.

Kleine stijging biomassa

De kleine stijging van biomassa werd vooral veroorzaakt doordat er meer biobrandstof werd bijgemengd bij fossiele brandstoffen. Stroomproductie uit biomassa bleef gelijk.

Groene elektriciteit was in de eerste helft van het jaar goed voor 26 procent van de totale productie. Over dezelfde periode vorig jaar was dat nog 20 procent.

Klimaatakkoord

Er is nog een lange weg te gaan. Het Klimaatakkoord streeft naar een aandeel duurzame elektriciteit van minimaal 70 procent in 2030. Het komende halfjaar zal de groei vooral komen van wind op zee. Naar verwachting komen dan de nieuwe windparken bij Borssele in gebruik.

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Lees ook: SER over biomassa: 'De vraag is niet óf, maar waar, wanneer, hoeveel en hoelang'

Bron: Energieopwek.nl