20-08-2020 17:11 | Door: Rianne Lachmeijer

Verzekeraar Univé gaat kosteloos asbest verwijderen uit daken van zakelijke leden én deze vervolgens voorzien van zonnepanelen. De duurzame energie die de zonnepanelen opwekken, levert de verzekeraar vervolgens via een energiepartner aan particuliere leden in de streek.

Na een succesvolle proef in Groenlo rolt Univé het energieconcept met de naam Duurzame Zekerheid verder uit. De komende periode verwacht de verzekeraar circa vijftig boerderijen, bedrijfspanden en sportcomplexen asbestvrij te maken. De opgewekte energie wil Univé vervolgens aan circa 2.500 omliggende huishoudens leveren. Ook de dakeigenaar kan stroom afnemen via Duurzame Zekerheid. 

Met de opbrengsten van de opgewekte energie wordt de gehele investering gefinancierd: van de asbestsanering tot de zonnestroominstallatie. Als het Univé lukt om vijftig tot honderd daken op deze manier succesvol aan te pakken, wil het de propositie grootschalig en landelijk uitrollen.

Waarom asbest een probleem is

Asbestdaken vormen een gevaar voor de volksgezondheid wanneer ze beschadigd raken. Dan komen kankerverwekkende asbestvezels vrij. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door mos dat op het dak groeit of door bepaalde weersomstandigheden. In 2019 wilde de Tweede Kamer vanaf 2025 een verbod op asbestdaken instellen. Dit werd door de Eerste Kamer afgewezen. AIs een asbestdak in een heel slechte toestand verkeert of verwaarloosd is, kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen.

Ondanks dat er voorlopig geen verbod komt, blijft het nadelig om een dak te hebben met asbest erin. Bedrijfspanden met asbestdaken zijn slecht te verkopen en het verwijderen van asbest is voor veel ondernemers te duur. Vanwege deze financiële risico’s verzekeren verzekeraars dit soort daken niet graag. Daarom is het aanpakken van asbestdaken ook voor Univé zelf interessant: het vermindert de financiële risico’s. “We hebben uitgerekend dat op zo’n 15.000 zakelijke bedrijfsgebouwen die wij verzekeren nog asbest ligt”, zei Bé Reinders, directeur Univé Oost, in een eerder persbericht.

Lees ook: De veranderende rol van de verzekeraar: Centraal Beheer helpt bedrijven bij verduurzamen

Windenergie als de zonnepanelen niet leveren

Univé is zelf geen energieleverancier. Daarom werkt de verzekeraar samen met een energiepartner die de groene stroom aan de omwonenden gaat leveren. Als de zon niet schijnt, vult de energiepartner de stroom aan met Nederlandse windenergie. Namen wil Univé nog niet noemen, tot alle partners bekend zijn.

Lees ook: Zonne-energie als nieuw ‘gewas’ voor worstelende boer

Bron: Univé | Hoofdafbeelding: Adobe Stock | Afbeelding in tekst: Univé