17-12-2014 12:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet geeft groen licht voor een onderzeese stroomkabel tussen Noorwegen en Duitsland. De Nordlink-kabel krijgt een capaciteit van 1400 megawatt.

De nieuwe kabel van het Nederlandse concern brengt de Noorse en Duitse stroommarkten voor het eerst direct in verbinding. “De interconnector zorgt voor een optimale uitwisseling van hernieuwbare energie tussen Duitsland (windenergie) en Noorwegen (waterkracht)", zegt CEO Mel Kroon van Tennet. "Dat heeft positieve effecten op de stroomprijzen en zorgt voor een verdere integratie van de Europese energiemarkt."

Tennet is in Nederland verantwoordelijk voor het landelijke hoogspanningsnet en beheert ook in grote delen van Duitsland het stroomtransportnet. Het Nordlink project zal naar schatting € 1,5 mrd  tot € 2 mrd kosten en in 2018 operationeel zijn.

 

Stabiliteit

 

Als de kabel klaar is, kan Duitsland tijdelijke overschotten aan elektriciteit leveren aan Noorwegen. De Noren houden op die momenten de stuwmeren gevuld. Heeft Duitsland stroomtekorten dan kan het goedkope waterkrachtstroom uit Scandinavië importeren. De kabel heeft genoeg capaciteit om de maximale productie van 500 tot 700 windturbines te transporteren.

Door de waterkrachtcentrales soms niet en soms juist extra intensief te gebruiken, fungeren de stuwmeren als natuurlijke energieopslag. De kabel verbetert zo de leveringszekerheid voor beide landen en draagt bij aan stabielere stroomprijzen voor heel Europa.

 

Groen licht

 

Wat Tennet betreft zijn de plannen nu volledig akkoord. Alle interne processen zijn doorlopen en de aandeelhouders hebben de voorstellen goedgekeurd. Naar verwachting geven de Noorse netbeheerder Statnet en de Duitse overheidsinvesteringsbank KfW begin 2015 ook hun goedkeuring. De drie partners sloten al in 2012 de eerste overeenkomst voor de aanleg van Nordlink. Tennet en KfW krijgen samen een 50 procentsaandeel in de 623 kilometer lange kabel, Statnet neemt de resterende helft voor zijn rekening.

Bron: Tennet | Foto: Jes, via Flickr