19-12-2014 13:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Vanaf 2015 houden Nederlandse energiebedrijven zich aan strenge duurzaamheidseisen voor de bijstook van biomassa in de elektriciteitscentrales.

De Nederlandse energiebedrijven hebben met diverse milieu-organisaties overeenstemming bereikt over de criteria waaraan biomassa moet voldoen. De eisen gaan verder dan gebruikelijk in de wereldwijde biomassamarkt.

Speerpunten zijn onder meer de reductie van CO2-uitstoot door bijstook van biomassa te garanderen en te versnellen. Certificering op perceelniveau moet duurzaam beheer van energiegewassen controleerbaar maken. Verder lopen de eisen vooruit op een toekomst waarin plantages specifiek biomassa gaan leveren. Nu gebruiken de elektriciteitscentrales vooral reststromen uit de landbouwsector en papierindustrie. Als deze bron onvoldoende blijkt, mag de productie van energiegewassen niet ten koste gaan van de voedselvoorziening.

Over het tempo verschillen de milieuorganisaties en de energieleveranciers nog wel van mening. Frans Rooijers, directeur van onderzoeksbureau CE Delft en voorzitter van de werkgroep stelt in de Volkskrant: "Praktisch probleem is dat in de Verenigde Staten veel percelen in handen zijn van kleine eigenaren. Het duurt gewoon even voordat al die afspraken zijn gemaakt."

Energieakkoord

Het eisenpakket is een nadere invulling van afspraken in het Energieakkoord. Hans Alders, voorzitter van brancheorganisatie Energie-Nederland in een persbericht: “We stellen vast dat we er met elkaar in geslaagd zijn om inhoudelijke overeenstemming te bereiken over een vergaand pakket van eisen. Nederland heeft hiermee een pakket dat een voorbeeldfunctie in Europa zal vervullen.”

De energiebedrijven sturen aan op Nederlandse wetgeving die de criteria al in 2015 overneemt. De eisen worden dan een harde voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies.

Bron: EnergieNederland | Foto: Blandine Géneau, via Flickr