11-02-2015 17:21 | Door: Thijs ten Brinck

Het Nederlandse bedrijf BioMCN verkreeg in 2012 bijna € 200 mln subsidie voor de bouw van een bio-ethanolfabriek. De eerste steen is nog niet gelegd, en het is onzeker of dat nog gaat gebeuren.  

BioMCN kondigde in 2012 aan in Delfzijl een grote installatie voor het omzetten van houtafval in biobrandstoffen te gaan bouwen. Een consortium met onder andere Visser & Smit Hanab, Linde en Siemens, is betrokken bij het Woodspirit-project.

De fabriek zou een productiecapaciteit krijgen van 500 miljoen liter bio-ethanol per jaar. Het complex moest in 2016 gaan draaien. Op basis van die plannen zegde de Europese Unie een subsidie toe van € 199 mln.

Vertraging

In de jaren na 2012 is het de deelnemende partijen niet gelukt aanvullende financiering te vinden. Naast de Europese subsidie is nog eens € 300 tot 500 mln nodig om het project van de grond te krijgen. BioMCN wijt de vertraging aan de onzekerheid in de markt en de technische complexiteit van het project.

Het concern zegt nog steeds aan het Woodspirit-project te werken. Bij de toezegging van de subsidie is afgesproken dat de productie in 2016 zou beginnen. BioMCN verwacht dat de EU geduld heeft.

Bron: NOM, BioMCN | Foto: arpent nourricier, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)